תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 8
8%
מגדר
151 / 10
7%
כללי
403 / 101
26%