תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 7
7%
מגדר
151 / 9
6%
כללי
403 / 85
22%