תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 68
40%
מגדר
252 / 88
35%
כללי
403 / 97
25%