תוצאה
אישי
קטגוריה
43 / 16
38%
מגדר
146 / 32
22%
כללי
195 / 32
17%