תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 2
12%
מגדר
151 / 5
4%
כללי
403 / 62
16%