תוצאה
אישי
קטגוריה
60 / 7
12%
מגדר
146 / 26
18%
כללי
195 / 26
14%