תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 1
6%
מגדר
151 / 3
2%
כללי
403 / 55
14%