תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 34
20%
מגדר
252 / 48
20%
כללי
403 / 50
13%