תוצאה
אישי
קטגוריה
29 / 3
11%
מגדר
252 / 23
10%
כללי
403 / 25
7%