תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 15
9%
מגדר
252 / 22
9%
כללי
403 / 24
6%