תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 14
9%
מגדר
252 / 21
9%
כללי
403 / 23
6%