תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
252 / 20
8%
כללי
403 / 22
6%