תוצאה
אישי
קטגוריה
31 / 3
10%
מגדר
252 / 19
8%
כללי
403 / 21
6%