תוצאה
אישי
קטגוריה
31 / 2
7%
מגדר
252 / 18
8%
כללי
403 / 20
5%