תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 12
7%
מגדר
252 / 16
7%
כללי
403 / 18
5%