תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 11
7%
מגדר
252 / 15
6%
כללי
403 / 17
5%