תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 10
6%
מגדר
252 / 14
6%
כללי
403 / 16
4%