תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 9
6%
מגדר
252 / 13
6%
כללי
403 / 15
4%