תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 2
2%
מגדר
151 / 2
2%
כללי
403 / 14
4%