תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 19
100%
מגדר
43 / 41
96%
כללי
228 / 224
99%