תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 7
5%
מגדר
252 / 11
5%
כללי
403 / 12
3%