תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 17
90%
מגדר
43 / 38
89%
כללי
228 / 220
97%