תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 2
2%
מגדר
252 / 3
2%
כללי
403 / 4
1%