תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 14
74%
מגדר
43 / 33
77%
כללי
228 / 208
92%