תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 13
69%
מגדר
43 / 32
75%
כללי
228 / 207
91%