תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 24
86%
מגדר
185 / 175
95%
כללי
228 / 205
90%