תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 12
64%
מגדר
43 / 29
68%
כללי
228 / 201
89%