תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 23
83%
מגדר
185 / 172
93%
כללי
228 / 200
88%