תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 11
58%
מגדר
43 / 28
66%
כללי
228 / 192
85%