תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 20
72%
מגדר
185 / 159
86%
כללי
228 / 181
80%