תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 19
68%
מגדר
185 / 158
86%
כללי
228 / 179
79%