תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 18
65%
מגדר
185 / 156
85%
כללי
228 / 177
78%