תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 17
61%
מגדר
185 / 152
83%
כללי
228 / 173
76%