תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 16
58%
מגדר
185 / 150
82%
כללי
228 / 171
75%