תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 47
46%
מגדר
151 / 72
48%
כללי
403 / 273
68%