תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
151 / 69
46%
כללי
403 / 269
67%