תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 147
85%
מגדר
252 / 200
80%
כללי
403 / 268
67%