תוצאה
אישי
קטגוריה
56 / 42
75%
מגדר
185 / 137
75%
כללי
228 / 154
68%