תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 8
43%
מגדר
43 / 17
40%
כללי
228 / 147
65%