תוצאה
אישי
קטגוריה
15 / 3
20%
מגדר
151 / 61
41%
כללי
403 / 254
64%