תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 13
18%
מגדר
185 / 27
15%
כללי
228 / 27
12%