תוצאה
אישי
קטגוריה
15 / 2
14%
מגדר
151 / 60
40%
כללי
403 / 253
63%