תוצאה
אישי
קטגוריה
43 / 43
100%
מגדר
146 / 145
100%
כללי
195 / 194
100%