תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 6
32%
מגדר
43 / 13
31%
כללי
228 / 125
55%