תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 5
27%
מגדר
43 / 10
24%
כללי
228 / 116
51%