תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 13
69%
מגדר
49 / 33
68%
כללי
195 / 166
86%