תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 3
16%
מגדר
43 / 6
14%
כללי
228 / 100
44%