תוצאה
אישי
קטגוריה
15 / 13
87%
מגדר
49 / 30
62%
כללי
195 / 158
82%