תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
49 / 27
56%
כללי
195 / 154
79%