תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 9
33%
מגדר
185 / 86
47%
כללי
228 / 90
40%